Disclaimer

Sagio.be vzw is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website of op een website waarnaar gelinkt wordt. Sagio.be vzw spant zich naar best vermogen in om gegevens op een zorgvuldige en volledige wijze op basis van de huidige stand van kennis te verschaffen. Sagio.be vzw garandeert niet dat de informatie adequaat, juist, volledig of actueel of allesomvattend is. Evenmin wordt de toegang tot de website of de afwezigheid van storingen op een absolute wijze gegarandeerd. Indien Sagio.be vzw wordt verwittigd van onjuistheden zal Sagio.be vzw onmiddellijk overgaan tot de verbetering ervan. De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Sagio.be vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Sagio.be vzw. De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te verhinderen, geen inbreuk te maken op de intellectuele rechten op de website. Door gebruik te maken van deze site stemt u in met deze disclaimer.

 

Partners