Nieuws

Samen. Slimmer. Studeren.

Dat is de slogan voor onze lancering en informatiecampagne. Vanuit onze onderwijsvisie zijn we er bij Sagio.be en met onze partners van overtuigd dat studenten met verschillende profielen veel van elkaar kunnen leren. Door een groot aanbod aan samengestelde opleidingen is het hoger onderwijs dan ook aantrekkelijker dan ooit tevoren. Met diversiteit en populariteit groeit de laatste tijd ook de vraag naar een individuele aanpak en studiebegeleiding. Deze moet binnen onze visie - naast een grondige voorbereiding op het examenmoment - vooral als doel hebben je thuis te brengen in nieuwe werkmethodes die vanuit jouw achtergrond anders of onvoldoende zijn meegegeven. Voor studenten en door studenten, op de meest transparante, flexibele wijze.

Sagio.be staat dan ook voor: Samen. Slimmer. Studeren.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Partners