Frequently Asked Questions

Algemeen

Antwoord

Sagio.be is het eerste online non-profit repetitorenkantoor in Vlaanderen voor en door studenten. Onze missie bestaat erin persoonlijke studiebegeleiding interessanter, flexibeler en transparanter te maken voor zowel bijlesnemers als bijlesgevers. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar Over Sagio.

Antwoord

Momenteel zijn onze bijlesgevers actief aan alle faculteiten van de KU Leuven en ook aan Groep T.

Antwoord

Kwaliteit is -in het kader van onze samenwerking met de faculteiten- zonder meer de belangrijkste pijler in het opzet van Sagio.be. We garanderen een grondige screening van onze bijlesgevers en selecteren zowel op kennisniveau als didactische vaardigheden. Onze HR-afdeling verzorgt ook de online opvolging. Bijlesnemers kunnen op een anonieme manier en volgens welomlijnde criteria feedback geven over de kwaliteit van hun lessen. Verder bieden wij onze bijlesgevers workshops aan om hun vaardigheden continu te verbeteren.

Antwoord

Bijlesnemers en bijlesgevers zijn vrij om in onderlinge overeenstemming de duur van de les te bepalen. Wel raadt Sagio.be lesblokken van twee uur aan.

Antwoord

Dit wordt onderling overeengekomen tussen de bijlesgever en bijlesnemer met behulp van het online IT-platform. Bijlesgevers en bijlesnemers kunnen binnen Vlaams-Brabant naar eigen voorkeur kiezen waar de les doorgaat: op kot, in de bibliotheek, in het STUK etc. Indien met betrekking tot deze publieke plaatsen zich verdere vragen stellen, kan je hiervoor steeds een e-mail sturen naar info@sagio.be.

Antwoord

Bij de registratie heeft de bijlesnemer de mogelijkheid om het e-mailadres van zijn/haar ouders in te vullen. Hiermee maakt de bijlesnemer aan Sagio.be vzw duidelijk dat hij/zij toestemt dat de ouders op de hoogte worden gebracht van de vorderingen die de bijlesnemer maakt. Dit impliceert dat de ouders, indien zij dat wensen, in het desbetreffende geval op het einde van de reeks begeleidingssessies een uitgebreid verslag kunnen doornemen dat gebaseerd is op evaluaties door de bijlesgever. Het is ook mogelijk om een soortgelijk tussentijds verslag aan te vragen door een e-mail te sturen naar hr@sagio.be. Het e-mailadres van de ouders kan gewijzigd worden op de account van de bijlesnemer op www.sagio.be.

Antwoord

Indien je je antwoord niet vindt onder onze FAQ of nog bijkomende vragen heeft omtrent bepaalde onderwerpen, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@sagio.be! Wij staan klaar om jullie verder te helpen.

Bijlesgever

Antwoord

Om bijlesgever te worden moet je over voldoende kennis beschikken binnen het vakgebied waarin je werkzaam zou willen zijn. Onze voorkeur gaat uit naar derdejaars bachelor- en masterstudenten. We stellen als minimumvereiste een 14/20 of een B-situering* op de vakken die je zou willen doceren. Een tweede belangrijk aspect is de sociale vaardigheid en structuur waarmee je deze kennis kan overbrengen. Dit zal worden beoordeeld tijdens een selectiegesprek met onze recruiters. Iedereen die denkt aan deze twee voorwaarden te voldoen kan onmiddellijk online registreren en wordt binnen de week uitgenodigd voor een gesprek. Na een positief geëvalueerde testles mag je starten!

Voor meer informatie kan je je altijd richten tot hr@sagio.be.

*Met een B-situering hoor je bij de 35% beste studenten

Antwoord

Bijlesgevers die samenwerken met Sagio.be werken onder het statuut van student-zelfstandige.

Je kan wel enkel van deze vrijstelling genieten indien je minder dan 25 jaar oud bent en minstens 27 studiepunten hebt opgenomen. Op die manier ontvangen je ouders nog kinderbijslag.

Antwoord

Het statuut van student-zelfstandige staat los van extra vakantiejobs of zomerstages. Je dagen als zelfstandige worden niet aangerekend op het maximum aantal uren studentenwerk per jaar. Je moet nog wel rekening houden met de gevolgen van deze activiteiten voor het kindergeld en de fiscale barema's (zie boven).

Antwoord

Het statuut van student-zelfstandige heeft geen impact op het kindergeld zolang je niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt. De kwartalen lopen van 1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september en 1 oktober tot en met 31 december. Indien je meer werkt dan 240 uur per kwartaal, wordt de kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst. Deze grens van 240 uur/kwartaal geldt niet in het derde kwartaal, op voorwaarde dat je daarna verder studeert. Ga je na de zomervakantie werken, geldt die 240 uur wel, al wordt in specifieke gevallen gebruik gemaakt van een maximumverdiengrens. Meer info hierover bij legal@sagio.be.

Antwoord

Als zelfstandige bijlesgever ben je vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien je inkomsten minder dan 1419,50 euro per jaar (cijfer voor het jaar 2013) bedragen zolang je student bent en minstens 27 studiepunten hebt opgenomen. Dit geldt enkel voor de inkomsten die je bij Sagio.be verdient. Als je deze grens overschrijdt, zal er per kwartaal een sociale bijdrage worden aangerekend. Op dit bedrag rekent Acerta nog beheerskosten door die 3,05% van je totale sociale bijdragen bedragen. Het is wel belangrijk dat je je uitschrijft in het kwartaal voor het kwartaal waarin je je kinderbijslag verliest als je sociale bijdragen wilt vermijden!

Indien je als bijlesgever afstudeert en na je periode bij Sagio.be vzw begint te werken als werknemer, hoef je je geen zorgen te maken over de RSZ bijdragen die je al dan niet bij Sagio.be vzw moest betalen. De sociale bijdragen die je betaalt als zelfstandige staan volledig los van de bijdragen die je moet leveren in het kader van je prestaties als werknemer. De sociale bijdragen die je zal moeten betalen voor je nieuwe job hebben dus geen invloed op de vrijstelling die je voor je werk voor Sagio.be vzw hebt verkregen en omgekeerd.

Indien je na je periode bij Sagio.be vzw begint te werken als zelfstandige in hoofdberoep gelden er andere wetten. Gelieve hiervoor de FAQ " Ik ben gestopt met werken als bijlesgever, maar wil nu zelfstandige in hoofdberoep worden. Welke gevolgen heeft dit?" te raadplegen.

Antwoord

Wanneer je totale inkomsten het bedrag van 7270 euro (bedrag 2013) niet overschrijden, ben je vrijgesteld van inkomstenbelasting. Merk wel op dat wanneer je netto-bestaansmiddelen hoger liggen dan 3070 euro (bedrag 2013), je ouders een belastingsvoordeel verliezen. Voor de berekening van je netto-bestaansmiddelen verwijzen we je door naar de site voor jobstudenten van de KU Leuven. In de praktijk zal je deze grens zelden overschrijden.

Er moet wel goed rekening worden gehouden met de barema's: het aantal gewerkte uren per kwartaal in het kader van de kinderbijslag (maximum 240) en de belastingvrije som (€ 7270 voor 2013). Je dient deze grenzen zelf in het oog te houden maar deze bedragen worden zelden bereikt.

Voor bijlesgevers die afstuderen en meteen beginnen te werken na hun periode bij Sagio.be vzw, geldt hetvolgende: de belastingen worden berekend op jaarbasis. Al wat je dit jaar hebt verdiend of nog zult verdienen zal dus in acht genomen worden om je belastbaar inkomen te bepalen. Hier worden je inkomsten van Sagio.be vzw en je inkomsten van je nieuwe baan dus opgeteld voor het betreffende jaar.

Antwoord

De uitbetaling gebeurt normaal gezien rond de 15e en 30e van elke maand en steeds binnen de 30 dagen na het geven van de bijles gedurende het academiejaar. De betaling gebeurt op een rekeningnummer naar keuze.

Antwoord

Voor een niet-Belg met een nationaliteit die behoort tot de EER zijn de formaliteiten dezelfde als voor een Belgische lesgever indien hij in België woont én werkt zonder in het buitenland nog enige beroepsactiviteit uit te oefenen. In elk ander geval neem je best persoonlijk contact op met Acerta.

Niet-Belgen die geen afgeleide socialezekerheidsrechten, zoals kinderbijslag, genieten in België, kunnen geen beroep doen op de vrijstelling van sociale bijdragen omdat het genieten van afgeleide socialezekerheidsrechten een voorwaarde is om de vrijstelling van sociale bijdragen te verkrijgen. Als je je in deze situatie bevindt, neem je ook best rechtstreeks contact op met Acerta om te kijken of bijles geven bij Sagio in jouw concreet geval voordelig is.

Antwoord

Indien je wenst te stoppen als bijlesgever kan je dit best zo snel mogelijk laten weten aan HR. Dit kan door een e-mail te zenden naar hr@sagio.be met daarin uitdrukkelijk de boodschap dat je wenst te stoppen met bijles geven bij Sagio.be vzw. Vervolgens zal ons HR-team je hierbij verder helpen.

Antwoord

Deze inkomsten dien je in te geven in deel 2 van de belastingaangifte, meer bepaald in Vak XVIII: 'Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden'. Heb je geen deel 2 ontvangen? Neem dan contact op met je belastingadministratie om het aan te vragen.

Code 1650-96/2650-66: je inkomsten
Code 1668-78/2668-48: de totale inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep

Indien je toch nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via legal@sagio.be.

Antwoord

Dit is zeker mogelijk! Upload het betreffende vak dat je graag zou willen geven in je vakkenlijst. Klik op 'toevoegen' bij 'bijlages' en noteer hier de naam van het vak (of vakken) dat je werkelijk gevolgd hebt en waarvan jij vindt dat het voldoende overeenkomt met het vak dat je wilt geven. Noteer ook je resultaat en upload een bewijs van punten van het afgelegd vak (of vakken).

Antwoord

Belangrijk: als je een zelfstandige hoofdactiviteit gaat uitoefenen in hetzelfde kalenderjaar als het kalenderjaar waarin je gewerkt hebt voor Sagio.be, zoals bijvoorbeeld advocaat-stagair, dan geldt er een andere regelgeving dan wanneer je werknemer wordt. Gelieve naar legal@sagio.be te e-mailen als je in deze situatie zit. Dan helpen wij je verder.

Antwoord

Indien je een rekening hebt ontvangen van Acerta, contacteer je hr@sagio.be. Zij zullen je met veel plezier verder helpen. Betaal de rekening niet voordat je hen gecontacteerd hebt. Het gaat meestal om een misverstand of een document dat aangevuld/vervangen dient te worden. Vanaf dit in orde is gebracht, zal je rekening dan ook wegvallen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken.

Indien je begin 2017 een brief ontvangen hebt in verband met het nieuwe statuut student-zelfstandige, dien je dit zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen naar Acerta. Dit statuut is er gekomen door een wetswijziging en er zijn een aantal administratieve zaken die daardoor veranderd zijn. Indien je dit document dat je opgestuurd gekregen hebt, invult en opstuurt, zal er geen rekening komen voor het ontvangen van sociale bijdragen.
Belangrijk hierbij is wel dat je volgende zin nog bovenaan op het document neerschrijft:
'Geraamd netto-inkomen Sagio.be vzw: 1500 euro'.
Deze raming is belangrijk voor Acerta om op basis daarvan een vrijstelling toe te kennen van de sociale bijdragen.

Bijlesnemer

Antwoord

Klik op de button ‘Registreren’. Daarna wijst het invulformulier zichzelf uit. De registratie is gratis en vrijblijvend. Het brengt geen verplichtingen met zich mee.

Antwoord

Het tarief bedraagt 21 euro per uur. Dankzij onze non-profitwerking en geautomatiseerde administratie ligt dit ver onder de gangbare marktprijs. Bovendien zijn er geen administratie- of dossierkosten.

Antwoord

Na je online registratie kan je een pakket ‘uren’ kopen met een minimum van 10 uur. Deze worden ingezet per bijles. Je kan op elk moment uren bijkopen indien het eerste pakket niet zou volstaan. Uren zijn geldig per vak en per semester. Wij gaan ervan uit dat we met een minimum aantal uren structurele problemen in een bepaald vakgebied beter kunnen aanpakken. Toch kan dit pakket te allen tijde stopgezet worden indien je niet tevreden bent. Indien we voor jou geen gepaste bijlesgever vinden = geld terug.

Antwoord

Het geld wordt bij aankoop van het gekozen pakket gestort op een rekening van Sagio.be vzw. Wij verzorgen de uitbetalingen aan onze bijlesgevers.

Antwoord

Wij, als Sagio.be bestuur staan te allen tijde klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Je kan ons dus ook in het weekend contacteren. We pakken elk probleem even zorgvuldig aan en zorgen voor een snelle respons. Daarnaast kan je bij bijkomende vragen een afspraak maken met onze HR verantwoordelijke.

Antwoord

Controleer eerst of je de juiste richting hebt ingevuld in je profiel. Indien dit het geval is, kan je best contact opnemen met de HR-afdeling via hr@sagio.be.